Adatvédelmi szabályzat

Az adatkezelő nyilatkozata a személyes adatok feldolgozásáról

Én, Rastislav Trnka, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) kijelentem, hogy az érintettek jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket megtettem, amelyek kijelentik a személyes adatok jogszerű kezelését. Az alábbiakban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU) 2016/679, valamint a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) alapján nyújtunk tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről és védelméről. Szükség esetén, mint érintett személy személyes információkat is megtudhat e-mailben az info@rastotrnka.sk címen, vagy a honlapomon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül https://www.rastotrnka.sk/ .

 

Adatkezelő

Rastislav Trnka – a Kassa Megyei Önkormányzat elnökjelöltje Adatkezelőként saját céljaimra kezelem az Ön adatait. Ez azt jelenti, hogy én határozom meg, milyen célból gyűjtöm az Ön személyes adatait, határozom meg az adatkezelés módjait, és felelős vagyok azok megfelelő végrehajtásáért.

 

Közvetítők és Címzettek – harmadik felek

Az adatkezelő bizonyos esetekben az érintettek személyes adatait a GDPR rendelet 28. cikke szerint személyes adatok kezelésére jogosult közvetítők (szolgáltatók) útján is kezelheti. A közvetítők az Adatkezelő nevében kezelik az érintettek személyes adatait. A személyes adatok közvetítőn keresztül történő kezelése nincs negatív hatással az érintett jogainak gyakorlására és érvényesítésére. Az Adatkezelő csak olyan közvetítőket vesz igénybe, amelyek megfelelő technikai, szervezési és egyéb intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek, és az érintett jogai teljes mértékben védve legyenek. Az adatkezelő az érintettek személyes adatainak feldolgozása során az adatfeldolgozók következő kategóriáit alkalmazza:

 • • az Adatkezelő által használt informatikai rendszerek műszaki megoldásait, webtárhely-szolgáltatásait, karbantartását és támogatását nyújtó vállalatok
 • • marketing területen szolgáltatásokat nyújtó cég
 • • számviteli és adókötelezettségek területén szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás

Személyes adatait az adatkezelő vagy törvényes képviselő felhatalmazása alapján eljáró személyek, könyvvizsgálók, államigazgatási és állami hatóságok ellenőrzési és felügyeleti célból is megkapják.

 

A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjuk

A https://www.rastotrnka.sk/ weboldalon láthatóvá kívánom tenni tevékenységemet a város polgárai érdekében, ahol bizonyos folyamatok során az ő (Ön) személyes adataikat kezelik. Az alábbiakban bemutatom a személyes adatok kezelésének céljait és jogalapjait:

 • • Nyilvános eseményekről készült fényképek közzététele a weboldalon és a Facebook közösségi hálózaton
  Személyes adatok fogadása és feldolgozása fényképekkel, amelyeket utólag közzéteszek a weboldalon https://www.rastotrnka.sk/ és a Facebook közösségi oldalon is: https://www.facebook.com/RastoTrnka/ tevékenységem láthatóvá tétele érdekében a város polgárai érdekében történik, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban történik – különösen a hallgatólagos hozzájárulás alapján (hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • • Kommunikáció a polgárokkal, mint érintettekkel, különféle kommunikációs csatornákon keresztül
  Ha telefonon, e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon szeretne kapcsolatba lépni velem, mint pl. ha megírja nekem véleményét, értékelését, panaszát, kifogását, vagy bármilyen kérdés, probléma megoldása érdekében, ne habozzon kapcsolatba lépni velem, és szívesen segítek. E célból az Ön kapcsolattartási személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében kezelem. Jogos érdekem ebben az esetben az érdeklődők segítése, de harmadik felek kérdéseinek, kéréseinek, panaszainak kezelése is. Joga van bármikor tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen.

 

A feldolgozott személyes adatok listája

Az adatkezelés konkrét céljától függően az Ön személyes adatainak különböző kategóriáit kezeljük, nevezetesen:

 • a) Nyilvános eseményekről készült fotók közzététele a honlapon és a Facebook közösségi oldalon
  – nyilvános események pillanatait megörökítő fotók
 • b) Kommunikáció az érintettekkel különböző kommunikációs csatornákon keresztül
  – név, e-mail, üzenet szövege, telefonszám kivételes esetben.

 

A személyes adatok feldolgozásának és tárolásának időtartama

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint feldolgozott személyes adatok – a hallgatólagos hozzájárulás alapján (a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás) 4 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezelési időszak lejárta és az adatkezelés folytatása iránti folyamatos érdeklődésem esetén felkeresem az érintettet, amikor a személyes adatok meghatározott célú kezeléséhez adott hozzájárulás megújítható és a következő időszakra meghosszabbítható. Ha ismételten nem adja meg hozzájárulását, vagy nem válaszol a kapcsolatfelvételre, a továbbiakban nem kezelem személyes adatait – pl. automatikusan törlöm őket a nyilvántartásból, technikailag törlöm az elektronikus adatokat a rendszerekből, és a fizikai adatokat megsemmisítem. A GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében – jogos érdek alapján – feldolgozott személyes adatokat, amelyeket az Ön által a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban benyújtott megkeresés/javaslat vagy kérdés alapján kaptunk, és amelyeket ezt követően nem továbbítottunk más jogi eljárásnak további feldolgozás céljából, haladéktalanul törlésre kerül. Adatkezelőként biztosítom a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, miután:

 • – minden olyan adatkezelési cél megvalósult, amelyhez hozzájárulását adta, ha az adatkezelésre az érintett hozzájárulása alapján került sor; és/vagy
 • – a hozzájárulás megadásának időtartama lejárt, vagy az érintett visszavonta hozzájárulását; és/vagy
 • – az érintett személyes adatok törlése iránti kérelmének helyt adtak, és teljesült a kérelem teljesítését indokló okok egyike; és/vagy
 • – olyan jogi esemény következett be, amely meghatározó az adatkezelés céljának megszűnése szempontjából, és ezzel egyidejűleg lejárt a személyes adatok megőrzési idejének minimalizálásának elvére tekintettel meghatározott védelmi megőrzési időszak;
 • – és egyúttal az Adatkezelő jogos érdeke sem tart.

A véletlenszerűen gyűjtött személyes adatokat nem dolgozom fel szisztematikusan tovább semmilyen általam meghatározott célból. Amennyiben lehetséges, tájékoztatjuk azt az érintettet, akihez a véletlenül megszerzett személyes adatok tartoznak, azok véletlen megszerzéséről, és adott esetben biztosítom számára a személyes adatai feletti ellenőrzés visszaszerzéséhez szükséges együttműködést. A helyzet megoldásához szükséges intézkedéseket követően a véletlenül összegyűjtött személyes adatokat azonnal, biztonságos módon megsemmisítem. Ha további információkat szeretne személyes adatai konkrét megőrzési idejéről, kérem, lépjen kapcsolatba velem a weboldalamon megadott elérhetőségeimen.

 

A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása és a közös adatkezelőre vonatkozó információk

A határokon átnyúló továbbítás a nyilvános eseményekről készült fényképek Facebook közösségi hálózaton való közzétételének részeként történik. Annak érdekében, hogy tevékenységeimet a nagyközönség számára is láthatóvá tegyem, létrehoztam egy profilt https://www.facebook.com/RastoTrnka/ (rajongói oldal), míg az Európai Unió Bírósága (nagykamara) 2018. június 5-i ítélete

(*)(i) a C 210/16. sz. Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig Holstein v. Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein GmbH, részvételével: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht és az Európai Unió Bíróságának 2019. július 29-i ítélete a C 40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG kontra Verbraucherzentrale NRW eV, a Facebook Ireland Ltd, a Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, a Facebook Ireland Ltd és jómagam részvételével közös adatkezelőnek minősülünk. A rajongói oldalam 16 éven felüliek számára elérhető. Én, mint adatkezelő, anonim statisztikai adatokat is gyűjthetek az oldal látogatóiról. Ezeket az adatokat Sütik segítségével gyűjtik, amelyek mindegyike egy egyedi felhasználói kódot tartalmaz, amely 2 évig aktív, és amelyet a Facebook Ireland Ltd. a rajongói oldal látogatójának számítógépén vagy más eszközén tárol a merevlemezen. A rajongói oldalak megnyitásakor egy felhasználói kódot gyűjtenek és dolgoznak fel, amely a Facebookon regisztrált felhasználók kapcsolati adataihoz társítható. A Facebook rajongói oldal létrehozásával az üzemeltető engedélyezi a Facebook számára, hogy Sütiket helyezzen el a rajongói oldalát látogató személy számítógépén vagy bármely más eszközén, függetlenül attól, hogy az adott személy rendelkezik-e Facebook-fiókkal vagy sem. Ezen feltételek mellett az adatkezelő és a Facebook közösen felelősek a rajongói oldal felhasználóinak személyes adatainak feldolgozásáért a GDPR-nak megfelelően. Az ilyen módon használt sütiket kizárólag a Facebook Ireland Ltd. kezeli. A személyes adatok és a Sütik kezelésének elvei: https://www.facebook.com/about/privacy/ és https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Az adatkezelő a felhasználók személyes adatainak egyéb kategóriáit is feldolgozza a rajongói oldalon belül (a felhasználó profilbeállításaitól függően), ha például a felhasználó válaszol az adatkezelő bejegyzéseire, megosztja a bejegyzéseket, vagy olyan gombokat használ, mint a Tetszik gombok, stb. A felhasználók személyes adatainak megadása önkéntes, megadása nélkül a személyes adatok kezelése nem történik meg. Az ilyen adatkezelés jogos indok alapján lehetséges, amely a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő jogos érdeke a város életéről, aktuális eseményekről, látnivalókról és rendezvényekre való meghívásokról szóló információk megosztása. A személyes adatokat a Facebook Ireland Ltd. tovább dolgozza fel, és meghatározott esetekben az ellenőrző hatóság vagy bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsáthatók vagy hozzáférhetők. Amikor személyes adatokat továbbít az Egyesült Államokba és harmadik országokba, a Facebook az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket, valamint adott esetben az egyes országokba történő továbbításra vonatkozó megfelelőségi határozatokat alkalmazza. A felhasználó, mint érintett, gyakorolhatja jogait személyes adatai kezelésével kapcsolatban – ezek listája és alkalmazásának módja az Érintett jogai című részben található.

 

Az érintett jogai és kötelezettségei
 • • Az érintett csak teljes és valós adatot köteles megadni.
 • • Az érintett vállalja, hogy adatait a változást követően a lehető legrövidebb időn belül frissíti.
 • • Az érintett vállalja, hogy amennyiben harmadik személy személyes adatait (név, vezetéknév, telefonszám) adja meg, azt kizárólag az ő hozzájárulásával teszi, és hogy az érintett tisztában van a weboldalon meghatározott eljárásokkal, jogokkal és kötelezettségekkel.
 • • Honlapom látogatójaként és érintettként jogosult dönteni személyes adatainak meghatározott körben történő kezeléséről. Az alábbiakban felsorolt jogait gyakorolhatja:
  – E-mailben: info@rastotrnka.sk;
  – Írásban az Adatkezelő címére: Ing. Rastislav Trnka, Drevný trh 5, 040 01 Košice

 

Igyekszem a lehető leghamarabb válaszolni, de mindig a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül válaszolok. A hatályos jogszabályok és a GDPR rendelet, ill. a törvény különösen a következőket biztosítja:

Hozzáférési jog – Ön jogosult arra, hogy a rendelet 15. cikke vagy a törvény 21. szakasza alapján megerősítést kérjen tőlem arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor az adatok másolatát és további információkat kérjen. Ha nagy mennyiségű adatot gyűjtök Önről, kérhetem, hogy pontosítsa az Önről feldolgozott konkrét adatok körére vonatkozó kérését.

Helyesbítéshez való jog – Annak érdekében, hogy mindig csak naprakész személyes adatokat kezelhessek Önről, szükségem van arra, hogy bármilyen változásról értesítsen, amint az bekövetkezik. Ha helytelen adatokat kezelek Önről, joga van kérni azok helyesbítését.

Törléshez való jog – Ha a rendelet 14. cikkében vagy a törvény 23. cikkében foglalt feltételek teljesülnek, Ön kérheti személyes adatainak törlését. Ezért kérheti a törlést, ha például visszavonta a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak, vagy ha a személyes adatait jogellenesen kezelem, vagy ha a személyes adatai feldolgozásának célja megszűnt, és nem kezelem azokat más összeegyeztethető célból. Nem törlöm azonban az adatait, ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ha a rendelet 18. cikkében vagy a törvény 24. cikkében foglalt feltételek teljesülnek, kérheti, hogy korlátozzam a személyes adatai feldolgozását. Ezért kérheti az adatok korlátozását például akkor, ha kifogásolja a feldolgozott adatok pontosságát, vagy ha a feldolgozás jogellenes, és nem szeretné, hogy töröljem az adatokat, de szüksége van a feldolgozás korlátozására, amíg gyakorolja jogait. Továbbra is kezelem az adatait, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van okom.

A hordozhatósághoz való jog – Ha a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul, és a feldolgozást automatizált eszközökkel is végzem, joga van ahhoz, hogy az Öntől gyűjtött személyes adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ha Ön ezt kívánja, és ez technikailag megvalósítható, személyes adatait közvetlenül továbbítom egy másik adatkezelőnek.

Az adatkezelés elleni tiltakozás joga – Amennyiben a személyes adatok feldolgozására jogos érdekek vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján kerül sor, jogosult tiltakozni a feldolgozás ellen. A tiltakozása esetén korlátozzuk a személyes adatainak feldolgozását, és amennyiben nem tudunk olyan kényszerítő erejű jogos okot igazolni az adatkezelésre, amely elsőbbséget élvez az érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait, és töröljük azokat. Jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A kifogás emelését követően a továbbiakban nem kezelem személyes adatait ebből a célból.

Panasztételhez való jog – Ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a rendeletet vagy a törvényt, joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságok egyikénél, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A Szlovák Köztársaság területén a felügyeleti hatóság a Személyes Adatok Védelmi Hivatala, székhelye: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Szlovák Köztársaság, honlap: www.dataprotection.gov.sk, telefon: + 421 /2/ 3231 3220.

A hozzájárulás visszavonásához való jog – Ha a személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a már elvégzett adatkezelést. Ha később úgy dönt, hogy ismét szeretne marketingajánlatokat kapni, a fent felsorolt kapcsolattartási módok bármelyikével bármikor újra megadhatja visszavont hozzájárulását (vagy tiltakozását).

 

A Hivatal és a felelős személy elérhetőségei

A Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala
Cím:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Szlovák Köztársaság
Statisztikai számjel: 36 064 220

Iktató:
Hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 15:00
pénteken: 8:00 – 14:00

Telefonos konzultációk az adatvédelemről:
kedden és csütörtökön 8:00 és 12:00 óra között +421 2 323 132 20
A Hatóság elnökének titkársága +421 2 323 132 11
Hivatal titkársága +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Szóvivő:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail cím:

 • a) általánosságban: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • b) a 211/2000 sz. törvény szerinti információszolgáltatásra vonatkozóan: info@pdp.gov.sk
 • c) weboldal: webmaster@pdp.gov.sk
 • d) az információhoz való szabad hozzáférésről szóló 211/2000. sz. törvény szerinti információkérések benyújtására szolgáló online űrlap használata.
 • e) az az e-mail cím, amelyen keresztül a Hatóság tanácsot ad Önnek az adatvédelemmel kapcsolatban. Gyermekeknek, fiataloknak, diákoknak, tanároknak és szülőknek szól, akik azt gyanítják, hogy személyes adataikkal visszaéltek: ochrana@pdp.gov.sk

A személyes adatok védelmére vonatkozó eljárás kezdeményezésére vonatkozó sablon megtalálható a Hivatal honlapján (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).